هفته نامه طنین قائنات -> معنای امتحان الهی
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-J1ZQ معنای امتحان الهی

همه امتحان‌هایی که ما می‌شویم، در واقع نقطه‌ اصلی‌اش همین است. پای یک ایثار و یک گذشت به‌میان می‌آید. گاهی گذشت از جان است، از مال است، گاهی گذشت از یک حرفی است که کسی زده است، می‌خواهد با اصرار و لجاجت پای آن حرف بایستد، گاهی گذشت از عزیزان است؛ فرزندان، کسان. یعنی عبور از وادی محنت. یک محنتی را، یک شدتی را جلوی پای یک انسانی یا یک ملتی می‌گذارند. عبور از این محنت، امتحان است. اگر توانست عبور کند، به آن منزل مقصود می‌رسد. اگر نتوانست می‌ماند؛ امتحان این است. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم. خود امتحان در حقیقت یک گام است به سوی مقصد. معنایش این است که اگر توانستیم از این شدت و محنت عبور کنیم، یک وضع  و حیات و مرحله‌ جدیدی را به‌دست می‌آوریم. در این خصوص، یک ملت و یک شخص تفاوتی نمی‌کند.,, ,

تاريخ 30 نوامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.