هفته نامه طنین قائنات -> نگاهی به آن‌چه در مورد حذف بودجه 800 میلیونی قاینات باید بدانیم: وظایف مسئولین و هوشیاری مردم/ پیگیری برای عدم تکرار
جدیدترین
تبلیغ در طنینماجرای محروم‌شدن قاینات از بودجه 800 میلیون تومانی برای ساخت خانه جوان از اخبار تلخی بود که متأسفانه با وجود اهمیت آن، تحت‌الشعاع برخی اخبار و مسائل دیگر در منطقه قرار گرفت و توجه لازم بدان نشد. اما در هرحال، این امر موجب نمی‌گردد تا از بررسی و واکاوی دقیق این مسأله غافل شویم.
در وهله اول باید مشخص شود که مسئولان و نهادهای ذیربط و مسئول، در این مسئله چه اقداماتی درخصوص جلوگیری از این اجحاف بزرگ در حق قاینات چه اقدامات و پیگیری‌هایی صورت داده‌اند، و مشخص گردد آیا مسئولان و مدیران در قاینات حاضر هستند برای جلوگیری از این امر و دفاع از حق مردم و قاینات، مقابل برخی اقدامات اشتباه و نیز در مقابل برخی مقامات مافوق خود بایستند و یا برای حفظ صندلی و کرسی ریاست خویش، حاضر می‌شوند چشم خویش را بر برخی مسائل بسته، و از کنار برخی امور زیان‌بار برای شهرستان به‌سادگی عبور کنند.
در کنار آن باید با پیگیری جدی این امر، ضمن آن‌که سعی شود تا حق و حقوق قاینات در این مسئله پایمال نگردد، از تکرار این مسئله در آینده در سایر حوزه‌ها و تضییع و پایمال‌شدن حقوق قاینات و اجحاف به مردم قاینات جلوگیری شود. تجربه نشان داده است در غیر این‌صورت باید در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تکرار این امر در قالب‌های دیگر باشیم. اما درس مهم‌تر و اساسی‌تری که باید از این ماجرا بگیریم، این است که تا زمانی که همه ما در قاینات اعم از مردم، مسئولان و مدیران و بزرگان منطقه نخواهیم دعواها، کشمکش‌ها، منازعات و درگیری‌های بی‌حاصل و پوچ و بی‌محتوی سیاسی را کنار بگذاریم و در قیدو بند برخی مسائل بی‌ارزش و توخالی باشیم، وقوع چنین رویدادها و مسائل تلخی، امری چندان عجیب و غیرمترقبه نخواهد بود.
در کنار آن نیز، از استاندار خراسان جنوبی انتظار می‌رود تا در این موضوع ورود پیدا کرده و ضمن جلوگیری از اجحاف به قاینات، مانع ایجاد یک بدعت خطرناک آن هم پایمال‌نمودن حقوق قانونی با توسل به شیوه‌های به ظاهر قانونی گردد.,, , ,

تاريخ 22 نوامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.