هفته نامه طنین قائنات -> سخـن عشق
جدیدترین
تبلیغ در طنینمتن‌ زیر برگرفته از کتاب سخن عشق نوشته آقای مجتبی دشتی می‌باشد.
خدایا! ممنون که نیروی امید را در زندگی‌ام جاری کردی. اگر امید نبود هرگز بذری را نمی‌کاشتم و درختی را نمی‌نشاندم. شغلی را برنمی‌گزیدم. هدفی را در ذهن ترسیم نمی‌کردم و شب‌ها از ترس نمی‌خفتم. تنها با امید است که شب آرام به شوق دیدار خورشید فردا، سر بر بالین می‌نهم.,,

تاريخ 16 نوامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.