هفته نامه طنین قائنات -> رشد هوشمندانه الگوی توسعه شهری(2)
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-QZYD رشد هوشمندانه الگوی توسعه شهری(2)

مرضیه امینی

نقش دولت محلی و مرکزی در رشد هوشمندانه
طی سال‌های گذشته بحث‌های مختلفی در مورد رشد هوشمندانه در کشورهای مختلف به‌ویژه در آمریکا مطرح شده است. به‌طور کلی دولت‌های مرکزی خواسته یا ناخواسته، متأسفانه گسترش مناطق کم تراکم و تجارتی در شهرها را با انجام فعالیت‌های مختلف، تسریع کرده‌اند. سیاست‌های دولت در مورد طرح‌های عمرانی و تأمین اعتبارات آن از منابع دولتی، تأثیر اساسی بر طرح‌های توسعه شهری در حاشیه‌ها گذاشته است. به‌عنوان مثال کمک دولت در ساخت شبکه راه‌های جدید در شهرها امکان زندگی مردم در مکان‌های دورتر از محل کارشان را فراهم نموده و در فاصله زمانی کمی، بعد از آن توسعه مناطق مسکونی در امتداد این مسیرهای حمل و نقل صورت گرفته و تجارت در حول و حوش زیر ساخت‌ها به تدریج رشد یافته است. از طرفی سیاست‌های محلی مانند محل قرارگرفتن مدارس نیز تأثیر بسزایی در گسترش افقی و نامطلوب و حرکت به سوی حاشیه شهرها داشته‌اند.
والدین به‌مدارس به‌عنوان عامل مهمی در تصمیم گیری محل زندگی‌شان نگاه می‌کنند و از آنجایی که استاندارهای مکانی مدارس اغلب باعث شده که مدارس نوساز از مراکز شهرها فاصله بگیرند، والدین ترغیب به سکونت در مناطق کم تراکم حاشیه شهرها شده‌اند. هم‌چنین مقررات مربوط به محیط زیست در راه توسعه مجدد املاک رها شده، موانعی ایجاد نموده و قوانین مالیاتی جدید انگیزه‌ای برای خرید خانه‌های بزرگ در مناطق دور از مرکز شهر بوجود آورده است. بر این اساس باید گفت متأسفانه عوامل بسیاری در ایجاد محیط شهری گسترده و کم تراکم نقش اساسی داشته و به‌صورت اتفاقی یا بدون قصد قبلی بر الگوی توسعه افقی شهرها تأثیر گذار بوده‌اند. در الگوی رشد هوشمندانه برای بر طرف‌کردن معضل فوق(توسعه افقی شهرها) بر اتخاذ تصمیمات مربوط به توسعه شهرها در سطح محلی تأکید شده است. دولت مرکزی نیز می‌تواند از طریق که با هدف درک بهتر الگوی توسعه و شناسایی مزایای محیطی اقتصادی و اجتماعی آن در شهرها ارائه گردیده است، کمک نماید تا به این وسیله دستیابی به الگوی رشد هوشمندانه روند پر شتاب‌تری به خود بگیرد. از جمله این روش‌ها می‌توان به‌موارد زیر اشاره کرد: با ارائه اطلاعات در مورد استفاده از برنامه‌ها و ابزار مختلف آن‌ها را از روند توسعه و تکامل آگاه سازد. موانعی که ممکن است از طرف بخش دولتی بر سر راه پیشرفت آن‌ها ایجاد شود را سریعاً برطرف کند.
منابع و محرک‌هایی را برای تشویق آن‌ها به استفاده از الگوی رشد هوشمندانه فراهم نماید. بدین ترتیب بسیاری از سطوح بخش دولتی می‌توانند باعث پیشرفت رشد هوشمندانه شوند. همچنین دولت مرکزی می‌تواند رشد هوشمندانه را از طریق سیاست‌های حمل و نقل، مالیات، خانه سازی و …کمک نماید. به‌عنوان مثال دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی به تشویق مردم برای خرید خانه‌های کوچکتر در داخل شهر به جای خرید خانه‌های گران‌تر در حاشیه و حومه بپردازد و یا با وام مناسب امکان خانه سازی داخل شهر را فراهم آورده و از رشد بی رویه افقی شهرها بکاهد. همچنین سوق‌دادن سرمایه‌ها به‌طرف محله‌های پر تراکم، هزینه حمل و نقل را به میزان زیادی کاهش داده و هزینه‌های اضافی چون سوخت، بیمه ماشین و نگه‌داری آن را پایین می‌آورد.,, ,

تاريخ 16 نوامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.