هفته نامه طنین قائنات -> پدافند عامل و غیرعامل
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-IABM پدافند عامل و غیرعامل

رابطه قدرت و امنیت:
از آن‌جا که قدرت بیشتر محصولی به‌نام امنیت بیشتر دارد معلوم است که دولت‌ها برای کسب قدرت بیشتر تلاش می‌کنند، اما پیداست قدرت خیلی بزرگ نمی‌تواند امنیت خیلی کامل را برقرار کند بنابراین امنیت درچنین کشورهایی شکننده است اگرچه وضع آن از کشورهای ضعیف بهتر باشد. ابزار مختلفی که برای جنگ نامتقارن به میدان آمده به کشورهای ضعیف این امکان را داده است که امنیت کشورهای قوی‌تر را به چالش بطلبند و از تسلیم محض یا تحت سلطه بودن جدا شوند. در یک درگیری احتمالی بین قدرت برتر یا دولت ضعیف، الزاماً دولت ضعیف برای آن‌که قربانی محض نباشد دست به هرکاری می‌زند تا تنها بازنده نباشد و لذا در چنین نبردی پایان مطمئن و روشنی برای آن وجود ندارد.

ماهیت تهدیدات نامتقارن، معمای قدرت و هراس:
سرنوشت هر دولت وابسته به پاسخی است که آن دولت به اقدام سایر دولت‌ها می‌دهد، این احتمال که اختلاف ممکن است به استفاده از زور منتهی شود رقابت را به ابزار زور تبدیل می‌کند، لذا رقابت به‌سوی همسانی با رقابت کننده سوق می‌یابد و از آن‌جا که توان رزمی قدرت‌ها برابر نیست اما از آن‌جا که هر یک از طرفین با همه اراده خواستار پیروزی و برتری جویی هستند جنگ را به شیوه‌هایی متفاوت می‌کشانند که استفاده از سلاح‌های مرگبار شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای و نیز حرکات تروریستی از نتایج آن‌ها هستند. چنین تهدیداتی را نامتقارن نامند.

دلایل دستیابی به جنگ نامتقارن:
باید دانست جنگ نامتقارن تنها در دو حالت زیر یا جمع آن‌ها قابل وقوع است:
– طرف قوی حاضر به پرداخت هزینه لشکرکشی نباشد.
– طرف ضعیف از انگیزه لازم برای درگیری تمام عیار برخوردار باشد.

استراتژی‌های جنگ نامتقارن:
عناصر تاثیر گذار در استراتژی حمله مستقیم به سه عامل زیر تقسیم می‌شوند:
برق آسابودن، فرسایشی‌بودن، از میان برداشتن روح مقاومت.
سلاح‌های نامتعارف:
زمان تأثیر و ماندگاری مهم‌ترین سلاح‌های غیرمتعارف بشرح زیر است:
-سلاح شیمیایی (چند دقیقه)
-سلاح میکروبی (چند روز)

در تقسیم بندی انواع جنگ می‌توان به نمودار زیر بسنده نمود: 

پدافند غیرعامل، فلسفه وقوع عملیاتی به‌نام پدافند غیرعامل:
برابر تقسیم‌بندی بالا پدافند غیرعامل نیز نوعی جنگ سلبی است که ابزار خاص خود را داشته و اقدامات ویژه‌ای می‌طلبد. و لذا در اسلام جهاد بر گروه خاصی از مسلمانان واجب است. اما دفاع بر همه مسلمانان واجب است.) سوره انفال آیه 61 ( و اعدوالهم… اساساً نبردها بر دو نوع متعادل) برابر( و نامتعادل ) نابرابر( تقسیم می‌شوند. هدف از دفاع همه مسلمانان در جنگ درباره آندسته از جنگ‌هایی است که نابرابر بوده و رزمندگان مستقر در جبهه‌ها به تنهایی قدرت پاسخگویی به آن را ندارند، از اینجاست که بحث قراگیر اقدامات پدافند غیرعامل شامل نیروهای غیر رزمی نیز می‌گردد.
پدافند غیرعامل، اسلحه مؤثری در مقابل نبرد نامتقارن است و ممکن است حریف را به‌خاطر نرسیدن به خود ناامید سازد و نبرد متوقف شود.

تعریف پدافند:
دفع، خنثی‌کردن و یا کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی وی به اهداف از پیش تعیین شده خود.

تعریف پدافند عامل:
رویارویی و مقابله مستقیم با دشمن و به کارگیری جنگ افزار مناسب و موجود به‌منظور دفع حمله و خنثی‌کردن اقدامات آفندی دشمن.

تعریف پدافند غیرعامل:
مجموعه اقداماتی )هر اقدام غیرمسلحانه( که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

اقدامات دفاع غیرعامل:
در ابعاد گوناگون در جهت مقابله با تهاجمات دشمن(نظامی و غیرنظامی)، بلاهای طبیعی و غیرطبیعی و تقلیل خسارات ناشی از حملات نظامی دشمن چون: حملات هوایی، زمینی، دریایی و غیرنظامی چون: حملات سایبری، جنگ نرم و بلاهای طبیعی چون: طوفان، سیل، زلزله و… غیرطبیعی چون: سرقت و… موضوعی بنیادی است که وسعت و گستره آن، تمامی زیر ساخت‌های کلیدی، مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور چون پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، مجتمع‌های بزرگ صنعتی، مراکز بهداشتی و درمانی، قرارگاه‌ها و مراکز عمده فرماندهی نظامی و هدایت و تصمیم گیری‌های سیاسی، مراکز اصل مخابراتی و ارتباطی، پل‌های استراتژیک، صنایع نظامی، پایگاه‌های هوایی، سایت‌های موشکی، مراکز و ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیون، انبارهای عمده مواد غذایی و دارویی، مراکز جمعیتی و قرارگاه‌های تاکتیکی، مقرهای عمده آماری و پشتیبانی و …. را در بر می‌گیرد.
نظریه‌های راهبردی نشان دهنده اهمیت پدافند غیرعامل است و در این باره سن تزو می‌گوید:
کسی که اولین ضربه را می‌زند برنده نیست، بلکه کسی که آخرین ضربه را تحمل می‌کند برنده است و شکست ناپذیری مربوط به دفاع می‌باشد.

اهداف پدافند غیرعامل:
• حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور.
• محافظت از مردم، حفظ روحیه و انسجام و وحدت ملی.
• محافظت از سرمایه‌گذاری‌های کشور و بالابردن قابلیت بقاء.
• استمرار فعالیت‌ها و خدمات زیربنائی در شرایط بحرانی.
• تأمین نیازهای حیاتی.
• تداوم اداره کشور به همراه تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات.
• حفظ بنیه دفاعی علی‌رغم حملات خصمانه و مخرب دشمن.
• سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.
• تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت باز دارندگی.
سیاست‌های پدافند غیرعامل:
• ایجاد فرهنگ و باور عمومی در مورد ضرورت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در طرح‌های حیاتی و حساس کشور به‌ویژه در بین مدیران و مهندسان مشاور.
• ایجاد روشی مستمر و پویا جهت اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل
• قرارگرفتن اصول پدافند غیرعامل در متن طرح‌های توسعه کشور و کار قانونی لازم نسبت به ضرورت رعایت آن
• ایجاد ضمانت اجرائی و پاسخگو بودن بالاترین مقام اجرائی هر دستگاه نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل
• تعیین شاخص‌های اولویت بندی، متناسب با اهمیت و حساسیت نقاط هدف )ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات، شریان‌های اصلی کشور که ممکن است در معرض تهاجم مسلحانه دشمن قرار گیرد، نقاط هدف گویند)
• تعیین سطوح ایمنی و معیارها و ضوابط فنی پدافند غیرعامل متناسب با ماهیت نقاط هدف و نوع تهدید.
• کاهش آسیب‌پذیری مراکز حیاتی و حساس موجود و در دست اجرا یا در دست مطالعه کشور از طریق اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و ایجاد حداکثر ایمنی قابل قبول در هر یک از آن‌ها

اصول دفاع غیرعامل:
مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است که در صورت به کارگیری می‌‌توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل، تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه‌های شناسایی و آشکارساز، هدف‌یابی و دقت هدف ‌ گیری تسلیحات آفندی دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نایل گردید. این اصول عبارتند از: مکان‌یابی- استتار و اختفا -پوشش – فریب –پراکندگی – تفرقه و جابه‌جایی- مقاوم‌سازی و استحکامات اعلام خبر
با توجه به حساسیت این موضوع برماست که با استفاده از رهنمودهای رهبر عزیزمان، با شناخت ژرف و کامل از ابعاد مختلف پدافند غیرعامل و اتخاذ تمهیداتی برای آن، خود را به مرز آمادگی کامل برسانیم.«انشاا…»
«گروه تخصصی مهندسی بهداشت محیط وحرفه‌ای مرکز بهداشت قاینات»,, , ,

تاريخ 16 نوامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.