هفته نامه طنین قائنات -> قاین، شهر امید، شهر زندگی، شهر دوستدار سالمند: بررسی و ارزیابی شهر قاین به‌لحاظ برخورداری از معیارهای شهر دوستدار سالمند(2)
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-DHBT قاین، شهر امید، شهر زندگی، شهر دوستدار سالمند: بررسی و ارزیابی شهر قاین به‌لحاظ برخورداری از معیارهای شهر دوستدار سالمند(2)

مرضیه امینی
همان‌طور که در مطالب پیشین گفته شد، امروزه نگاه مجامع جهاني به افراد سالمند، نگاهي مبتني‌بر حقوق بشر است. در چنين ديدگاهي، فرد سالخورده به‌صرف خارج‌شدن از چرخه كار و فعاليت رسمي، ناديده انگاشته نمي‌شود، بلكه تلاش مي‌گردد تا نظام‌هاي ارائه خدمات در بخش‌هاي حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ارتباطات، مسكن و خدمات اداري، امكانات خود را به‌گونه‌اي متناسب با شرايط روانشناختي و جسماني اين افراد ارائه نمايند. ايجاد چنين تناسبي نيز در وهله نخست مستلزم دستيابي به معيارهايي است كه با استعانت از آن بتوان نيازهاي سالخوردگان را به‌طور دقيق شناسايي نمود. بدين‌ترتيب در گام‌هاي بعدي به تعریف شهر سالم و سپس دوستدار سالمند می‌پردازیم.

شهر سالم:
شهر سالم یک مقوله سلامت عمومی است که در واقع، پلی میان شهرهای فعلی و شهرهای آرمانی آینده است و رسیدن به شهرهای آرمانی آینده، مستلزم مشارکت و حمایت‌های بالقوه و بالفعل افراد جامعه، استفاده از تجارب و طرح‌های شهرهای با تجربه جهانی و همچنین فعالیت مدیران و برنامه‌ریزان با تجربه و کارآمد است. صاحب‌نظران و کارشناسان، برای توصیف و تبیین شهر سالم، شاخص‌ها و ملاک‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند. بعضی از مهم‌ترین معیارهای انتخابی در انتخاب یک جامعه سالم عبارت‌اند از: -1 تغذیه کامل مردم شهر. -2 کار دائمی و نبود بیکاری فصلی.-3 وجود مسکن و تجهیزات آن. -4 دسترسی به بهداشت و درمان در همه محله‌های شهری و امکان استفاده برای همه. -5 امکان تحصیل و کسب مهارت و تخصص. -6 شرایط کار روزانه. -7 تأمین‌اجتماعی. -8 لباس کافی در فصول مختلف سال. -9 وضع راحت حمل و نقل شهری.-10 گسترش عدالت‌ اجتماعی. -11 میزان پس‌انداز و کیفیت مسکن. -12 امکان گذراندن اوقات‌فراغت. -13 پایین‌بودن میزان جرم و جنایت.

شهر دوستدار سالمند:
براساس رويكرد سازمان بهداشت جهاني، شهرهاي دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهاي شهري مي‌باشند كه توزيع خدمات عمومي در آن‌ها به‌گونه‌اي است كه داراي حداکثر تناسب با نيازها و محدوديت‌هاي افراد سالمند است. طبق اين تعريف، خدمات حمل و نقل، امور اداري، شبكه‌هاي مخابراتي و ارتباطات رسانه‌اي، ساخت و ساز اماكن و طراحي معماري شهري، خدمات فرهنگي و بهداشتي به شكلي ارائه مي‌شود كه افراد سالمند بدون وابستگي يا با دريافت حداقل كمك ازسوي ديگران بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. مضافاً اين‌كه در چنين شهرهايي توجه به نيازهاي تعريف‌شده فرد سالخورده، به‌عنوان يك ضرورت در شاخصه‌هاي فرهنگي و تعاملات بين فردي لحاظ مي‌گردد. جامعه ما هم‌چون بسياري از جوامع دنيا، ظرف چند دهه اخير تحولات چشمگيري را به‌لحاظ رشد جمعيت و تغيير ساختارهاي اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي تجربه نموده است. بي‌ترديد بهره‌مندي از آثار و نتايج اين تحولات، زماني ميسر خواهد بود كه در تمامي بخش‌هاي كشور، دگرگوني‌هاي متناسب با نيازهاي روز جامعه به‌وقوع بپيوندد. اما نگاهي اجمالي به وضعيت افراد آسيب‌پذير به‌ويژه سالخوردگان حاكي از آن است كه زيرساخت‌هاي موجود در كشور به‌لحاظ ارائه خدمات شهري، بهره‌مندي از امكانات علمي و فرهنگي، تأمين‌اجتماعي و بهداشت عمومي، به‌هيچ‌وجه پاسخگوي نياز اين افراد نمي‌باشد. اما سؤال يا مسئله حاضر اين است كه چرا در جامعه ما توسعه امكانات براي افراد سالمند چنان كه بايد، در مدار توجه مسئولان قرار نگرفته است؟ پاسخ به اين مسئله در يك حقيقت نهفته است و آن اين‌كه نيازسنجي و انجام مطالعات ميداني و بررسي‌هاي توصيفي براي ارزيابي كيفيت خدمات موجود، تا به‌حال در دستور كار متوليان امر قرار نگرفته است. اجراي طرح شناسايي شهرهاي دوستدار سالمند، در حقيقت در راستاي حل مسئله فوق، صورت مي‌پذيرد. به‌عبارت ديگر مجريان طرح حاضر، تلاش دارند تا از خلال يك بررسي توصيفي، شهرهاي مختلف كشور را از لحاظ نوع و نحوه ارائه خدمات عمومي مورد ارزيابي قرار دهند تا دريابند كه خدمات ارائه‌شده در كدام‌يك از شهرهاي كشور از لحاظ كمي و كيفي با انتظارات افراد سالمند، داراي تناسب بيشتري است. نيازسنجي و بررسي وضعيت فعلي ارائه خدمات به سالمندان، تنها به بخشي از مسئله حاضر پاسخ مي‌دهد. پر واضح است كه بسياري از شهرهاي كشور ما، حتي از كم‌ترين امكانات نيز براي استفاده مطلوب گروه‌هاي سالمند برخوردار نيستند و سطح خدمات موجود نيز با معيارهاي جهاني، فاصله بسيار دارد.,, ,

تاريخ 13 سپتامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.