هفته نامه طنین قائنات -> دیدار فرماندار قاینات با رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران
جدیدترین
تبلیغ در طنینفرماندار قاینات با حضور در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، دیداری با ریاست این دانشگاه دکتر شمس داشت که در این جلسه ضمن اخذ موافقت‌های اولیه: -1 رشته‌های جدید برای آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خمینی. -2 تکمیل پروژه ملی آموزشکده قاینات که بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار لازم دارد، از دکتر شمس جهت بازدید از قاینات دعوت گردید.,,

تاريخ 13 سپتامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.