هفته نامه طنین قائنات -> آیت‌ا… طالقانی اهل درد و مبارزه
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-J1ZQ آیت‌ا... طالقانی اهل درد و مبارزه

آقای طالقانی اهل فکر نو بر محور دین و با تمرکز بیشتر بر روی قرآن و نهج‌البلاغه بود. لکن همه ابعاد شخصیت ایشان بعد روشنفکری دینی نیست؛ یک بعد مهم، بعد مبارزه است. خیلی‌ها روشنفکر بودند، اهل مبارزه نبودند.
اهل عمل بود، احساس درد می‌کرد حقیقتاً؛ این‌را ما که با ایشان معاشر بودیم، می‌دیدیم. واضح بود که آدمی اهل درد بود و می‌خواست مبارزه کند؛ لذا تبعات مبارزه را هم قبول کرد و به زندان افتاد. یک بعد دیگر آقای طالقانی که به‌نظر من نباید فراموش بشود، صفای این مرد بود. به قدری این آدم با صفا و روراست و در معاشرت‌ها صادق بود که انسان از این همه زلالی حیرت می‌کرد. آدم زلالی بود آقای طالقانی.

استمرار انقلاب

انقلاب یک امر مستمر است؛ یک امر دفعی نیست که بگوییم در تاریخ فلان، مثلاً یک حادثه‌ای اتفاق افتاد، یک عده‌ای به خیابان آمدند، ده‌روز، بیست‌روز، دوماه، شش‌ماه طول کشید و حکومت سرنگون شد؛ این انقلاب نیست، این یک بخشی از انقلاب است. انقلاب یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است. انقلاب یعنی دگرگونی، دگرگونی‌های عمیق در ظرف شش‌ماه و یک‌سال و پنج‌سال به‌وجود نمی‌آید؛ علاوه‌بر این‌که اصلاً دگرگونی و صیرورت – یعنی حالی‌به‌حالی‌شدن، تحول – اصلا ًحدیقف ندارد؛ هیچ‌وقت تمام نمی‌شود؛ انقلاب یعنی این. انقلاب یک امر دائمی است.

نام این سردار، دل‌ها را به سمت خود جذب می‌کند

نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید رئیس‌علی دلواری از نام‌هایی است که همیشه دل‌های مؤمن را که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشته‌اند، در سراسر این کشور به خود جذب می‌کرده است و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب، این نامی که سعی می‌شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند، بر سر زبان‌ها افتاد؛ او را شناختند، شخصیت او را ستودند، مظلومیت و شهادت مظلومانه‌ او را همه دانستند و فهمیدند.,, , ,

تاريخ 7 سپتامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.