هفته نامه طنین قائنات -> نگاهی به الحاق قاینات به خراسان‌جنوبی، 13 سال پس از تقسیم خراسان‌بزرگ: درس‌ها و عبرت‌هایی که نگرفتیم
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-X7YA نگاهی به الحاق قاینات به خراسان‌جنوبی، 13 سال پس از تقسیم خراسان‌بزرگ: درس‌ها و عبرت‌هایی که نگرفتیم

مرداد هر سال یادآور مقطعی مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ قاینات است و آن الحاق قاینات به خراسان‌جنوبی، چند ماه پس از تقسیم خراسان‌بزرگ و تشکیل استان خراسان‌جنوبی بود. رویدادی که شاید ‌بتوان آن‌را مهم‌ترین و حساس‌ترین واقعه حداقل دو دهه گذشته قاینات دانست. رویدادی که خود سبب بسیاری از اتفاقات و  تحولات در قاینات گردید و بر تمام امور سیاسی – اجتماعی منطقه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را برجای نهاد. درمورد این رویداد تاکنون اظهارنظرها و سخنان و تحلیل‌های بسیاری گفته شده است و قضاوت‌های گوناگون و گاه متضادی در مورد آن شده است. برخی آن‌را به‌عنوان اقدام و خدمتی ماندگار و تاریخی و برخی نیز آن‌را در حکم خیانت و مسائلی مشابه این می‌دانند. اما آن‌چه مسلم است در فضای دوقطبی و احساسی ناشی از این رویداد، امکان قضاوت درست و منطقی برای بخش قابل‌توجهی از مردم فراهم نشده است. دلیل آن نیز این بوده است که هر یک از دو گروه موافق و مخالف به‌دلیل فضای خاص ناشی از این امر و نیز فضای عمومی کلی منطقه، امکان طرح نظرات و دیدگاه‌های خود را نداشته‌اند و در کنار آن تحلیل‌گران بی‌طرف نیز، امکان بررسی و موشکافی و نقادی این امر را نداشته‌اند. هر کدام از دو گروه موافق و مخالف با استناد به برخی رویدادها در منطقه در سال‌های پس از الحاق و مطابق با دیدگاه خویش درمورد این موضوع نظر داده و با استناد به آن بر صحت نظرات خویش پای فشرده‌اند. این مسئله‌ای بوده است که در طول 13 سال اخیر همواره وجود داشته است؛ اگرچه شاید در ظاهر نمود و بروزی نداشته است، اما به‌صورت پنهان هموار مسئله‌ای مورد بحث و مناقشه بوده است. این‌که عده‌ای بخواهند به هردلیل از کنار این رویداد به‌سادگی بگذرند و آن‌را به فراموشی بسپارند، امری درست نیست، به‌خصوص که همه به خوبی می‌دانیم که پس از تقسیم، یک‌سری مسائل یا بهتر بگوییم اختلافات در قاینات پدید آمد که هنوز هم اگرچه به‌صورت پنهان وجود دارد و اثرات این مسئله به‌صورت‌های مختلف در منطقه ظهور و بروز داشته است. موضوع الحاق و تقسیم در هرحال بخش مهم و اساسی از تاریخ قاینات است که باید موردتوجه قرار گیرد، البته نه برای این‌که بهانه‌ای باشد برای مچ‌گیری و یا این که زمینه‌ساز اختلافات و درگیری‌های بیهوده در قاینات گردد، بلکه بدین جهت که از آن پندها و درس‌های لازم را فراگرفت تا به‌توان از تجربیات آن در مسیر حرکت و توسعه قاینات بهره گرفته شود، اهمیت دارد و این‌که درس‌های این رویداد به مانند تابلوی راهنمایی برای ما عمل کند که مسیر درست را مشخص کند.,, , ,

تاريخ 15 آگوست 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.