هفته نامه طنین قائنات -> بازدید بخشدارمرکزی از روستای فیروزآباد
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-H95O بازدید بخشدارمرکزی از روستای فیروزآباد

بخشدارمركزي از پروژه‌هاي درحال انجام دهياري روستاي فيروزآباد بازديد نمود. بیکی در ابتدا از پروژه زمين ورزشي روباز چمن‌طبيعي روستا بازديد نمود. در اين بازديد آقاي احمدي، روحاني روستا، گزارشي از عمليات درحال اجراي پروژه مذكور به وی داد. لازم‌به ذكر است زمين ورزشي مذكور در حال تسطيح و فنس‌كشي مي‌باشد. در ادامه مهندس بيكي از ساختمان دهياري درحال احداث بازديد نمود. ساختمان دهياري با زيربناي ۵۰ مترمربع درحال احداث مي‌باشد كه پروژه تا مرحله اتمام اسكلت، پيشرفت فيزيكي داشته كه بخشدارمركزي دستور انجام مرحله ديوارچيني ساختمان مذكور را داد. بیکی در ادامه از پارك احداث شده در ورودي روستا بازديد و دستورات لازم، مبني‌بر رفع نواقص و تكميل موارد نيمه‌تمام پروژه را صادر و از دهيار روستا خواست در اسرع‌وقت نواقص و مشكلات پارك روستا را مرتفع نمايد.,, , ,

تاريخ 15 آگوست 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.