هفته نامه طنین قائنات -> چاپلوسی از نوع ایرانی
جدیدترین
تبلیغ در طنینشاه عباس صفوی، رجال كشور را به ضيافت شاهانه مهمان كرد و به خدمتكاران دستور داد تا در سر قليان‌ها به جای تنباكو، از سرگين اسب استفاده كنند. ميهمان‌ها مشغول كشيدن قليان شدند و دود و بوي پهنِ اسب، فضا را پر كرد، اما رجال از بيم ناراحتی شاه پشت سر هم بر نی قليان پک عميق زده و با احساس رضايت دودش را هوا مي‌دادند! گويی در عمرشان، تنباكويی به آن خوبی‌ نكشيده‌اند! شاه رو به آن‌ها كرده و گفت: «سرقليان‌ها با بهترين تنباكو پر شده‌اند، آن را حاكم هم,

تاريخ 16 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.