هفته نامه طنین قائنات -> ثـروتمنـد زنـدگی کنیم، به جای آن‌که ثـروتمنـد بمیـریم!
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-JX65 ثـروتمنـد زنـدگی کنیم، به جای آن‌که ثـروتمنـد بمیـریم!

با پدرم رفتم سیرک، توی صف خرید بلیط؛ یک زن و شوهر با 4 تا بچشون جلوی ما بودند. وقتی به باجه رسيدند و متصدی باجه، قیمت بلیط‌ها رو بهشون اعلام کرد، ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت، معلوم بود که پول کافی ندارد و نمي‌دانست چه بکند.! ناگهان پدرم دست در جیبش کرد و یک اسکناس صد دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت، سپس خم شد و پول را از زمین برداشت و به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا،
این پول از جیب شما افتاده! مرد که متوجه موضوع شده بود، بهت زده به پدرم نگاه کرد وگفت:
متشکرم آقا…! مرد شریفی بود ولی برای این‌که پیش بچه‌هايش شرمنده نشود، کمک پدر را پذیرفت، بعد از اين‌که بچه‌ها به‌همراه پدر و مادرشان داخل سیرک شدن، ما آهسته از صف خارج شدیم و بدون دیدن سیرک به طرف خانه برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم! آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم نرفته بودم.
ثروتمند زندگی کنیم، به جای آن که ثروتمند بمیریم! (از خاطرات چارلی چاپلین)

تاريخ 15 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.