هفته نامه طنین قائنات -> آزادی انتقاد از رهبران در اسلام اصل تغییر ناپذیر است
جدیدترین
تبلیغ در طنینهیچ حكومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق‌العاده و غیرعادی و به‌طور كلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد. چیزهایی هست كه فقها می‌گویند به‌عنوان اولی واجب است، ولی به‌عنوان ثانوی حرام می‌شود. بعضی چیزها هست كه عنوان ثانوی برنمی‌دارد. این هم عنوان ثانوی برنمی‌دارد. یعنی برطبق آن‌چه كه ما از اسلام می‌شناسیم، هیچ حكومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این در اسلام دُگم است (تغییرناپذیر) رفقا، این مهم است. « ما در شرایط فوق‌العاده هستیم، با دشمن‌های مختلف روبه رو هستیم، حكومت نظامی اعلام می‌كنیم»؛ این در اسلام نیست.
شهید بهشتی ـ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا- صفحه ۱۲۷

تاريخ 15 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.