هفته نامه طنین قائنات -> خشکسالی و نکته ساده‌ای که از آن غافل شدیم
جدیدترین
تبلیغ در طنینجواد رزوینی

در هفته گذشته بارش نعمت الهی برف و باران در طی چند روز متوالی که در سال‌های اخیر در منطقه ما امری کم‌سابقه بود، موجبات مسرت و خوشحالی همه مردم را فراهم کرد. بحران خشکسالی در سال‌های گذشته به نوعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود، چرا که متأسفانه رویه‌کاری برخی مدیران و مسئولان در این مورد نوعی پنهان‌کاری را و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در جهت آگاه نمودن افکار عمومی از عمق بحران خشکسالی و خطرات و تهدیدهای ناشی از آن صورت نگرفت. این کم توجهی البته سبب نگردید، که این امر آثار منفی خود را در بخش‌های مختلف اجتماع و جامعه بروز ندهد و کل منطقه از اثرات منفی و زیان‌بار آن بی‌نصیب بماند. در مورد این امر تاکنون صحبت‌ها، تحلیل‌ها، راه‌کارها و… گوناگون و متنوعی از سوی افراد مختلفی که هریک به‌نوعی در این حوزه صاحب‌نظر و یا مسئول بوده‌اند، ارائه شده است، که هر کدام از ما به‌نوعی یکی از این موارد را از نظر گذرانده‌ایم. اما در میان این انبوه تحلیل‌ها و سخنان البته باید یک نکته مهم که باید مدنظر قرار گیرد و می‌توان گفت کمتر بدان توجه و تأکید لازم صورت گرفته است، این است که باید به یاد داشته باشیم پدیده کمی بارش نزولات آسمانی و حتی خشکسالی در منطقه ما نه پدیده‌ای استثنایی و غیرمترقبه که امری معمول و رایج است که البته برخی اوقات به‌صورت بسیار شدید و خشکسالی‌های متمادی و طولانی بروز و ظهور می‌کند، که طبعاً اثرات منفی و خسارات گسترده‌ای نیز به‌دنبال دارد و ما باید خود را برای مدیریت این امر که می‌توان نام معضل، بحران و یا هر عنوان مشابه دیگری بدان داد، آماده کنیم. توجه به این واقعیت عینی و ملموس و قبول آن می‌تواند در این که بتوانیم مجموعه از راه‌کارهای اساسی (نه صرفاً یک یا چند راه‌حل و راه‌کار) برای حل این بحران و چالش عظیم بیابیم، بسیار مهم و اساسی است. زیرا تاکنون در بسیاری از راه‌حل‌های ارائه شده است، این نکته مهم مورد غفلت قرار گرفته است و بر این پیش فرض استوار بوده است که این امر و یا بهتر بگوییم بحران، پدیده‌ای موقت و زود گذر است، که در نتیجه اثرگذار و مشکل‌گشا نبوده است. از این رو به نظر می‌رسد باید در این زمینه برخی دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌ها به‌طور اساسی تغییر کند.,

تاريخ 1 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.