هفته نامه طنین قائنات -> می‌خواهند حقایق انقلاب را تحریف کنند
جدیدترین
تبلیغ در طنیندشمنان می‌خواهند حقایق انقلاب تحریف بشود، به دست فراموشى سپرده بشود؛کسى که آشنا باشد، آگاه باشد با دنیاى کتاب  و مطبوعات و مقاله، می‌بیند که دشمنان چکار دارند می‌کنند؛ این‌ها سعى می‌کنند چهره خاندان خبیث و منحوس پهلوى را…. که کشور ما را سال‌هاى متمادى به عقب انداختند و ملت ایران را آن‌جور دچار مشکلات عظیم کردند بَزک کنند، آرایش کنند، سعى می‌شود توسط همان جبهه مقابل نظام اسلامی. پشتیبان‌ها کسانى هستند که با اصل انقلاب مخالف بودند، با مردمى که انقلاب کردند مخالف بودند، با وفاداری این مردم به انقلاب به شدت مخالفند.,

تاريخ 1 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.