هفته نامه طنین قائنات -> حادثه خبـر نمی‌کنـدآماده بـاشیم مشکلات روانی- اجتماعی پس از وقوع حوادث غيرمترقبه و زلزله
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-ST1R حادثه خبـر نمی‌کنـدآماده بـاشیم مشکلات روانی- اجتماعی پس از وقوع حوادث غيرمترقبه و زلزله

بلايايي طبيعي سالانه منجر به مرگ، معلوليت جسمي و رواني و تغيير روند و مسير زندگي ميليون‌ها نفر و صدمات مالي شديد براي افراد و دولت‌ها مي‌گردند. طي سال‌هاي اخير اهميت رسيدگي سريع و به‌هنگام به واكنش‌هاي رواني افراد آسيب ديده در طي زلزله بر متوليان بهداشت محرز شده و به همين دليل پرداختن به واكنش‌هاي رواني بازماندگان با هدف عادي سازي واكنش‌ها و جلوگيري از بروز عوارض ديرپا كه منجر به افت كيفيت زندگي و كاهش كارآيي افراد مي‌گردد، از اهم اهداف فعاليت‌هاي متخصصين و كارشناسان بهداشت روان اعزامي به مناطق آسيب ديده محسوب مي‌گردد. به‌طور معمول به‌دنبال بحران‌هايي هم‌چون سيل و زلزله، افراد از مراحل مختلفي عبور مي‌كنند كه عبارتند از:
1 -اثر يا ضربه: اين مرحله طي چند دقيقه اول پس از سانحه رخ مي‌دهد. طي اين دقايق افراد دچار رعب و وحشت مي‌شوند، گاه نيز حالت‌هايي هم‌چون بهت‌زدگي و درماندگي مشاهده مي‌گردد.

2 – قهرمان گرايي
در ساعات اوليه رخ مي‌دهد. مردم سعي مي‌كنند به كمك هم كاري انجام دهند و افراد احساس مسئوليت مي‌كنند، به‌طور داوطلبانه در امداد‌رساني شركت مي‌نمايند. به اين ترتيب تا قبل از رسيدن نيروهاي كمكي بسياري از كارها را خود افراد بازمانده انجام مي‌دهند.

3 -اميدواری و فراموشي غم
يک هفته تا چند ماه پس از حادثه بروز می‌کند. اين مرحله با رسيدن نيروهاي كمكي و آغاز توزيع كمك‌ها آغاز مي‌گردد. توزيع كمك‌ها در پيدايش تعادل رواني ، كاهش اختلالات شديد عاطفي و حس خشم و انتقام‌جويي مؤثر هستند.

4 -روبه‌رويي با واقعيت‌ها
اين مرحله حدود 2 تا 3 ماه بعد از وقوع فاجعه آغاز مي‌شود، يعني زماني كه اكثر نيروهاي امداد از منطقه خارج مي‌شوند. در اين مرحله، بازماندگان متوجه عمق خسارت‌ها و جبران ناپذيري ميزان زيادي از خسارات مي‌گردند.

5 -تجديد سازمان
بين 6 ماه تا يك‌سال پس از فاجعه رخ مي‌دهد. بازماندگان شروع به بازسازي رواني و از سر گرفتن زندگي روزمره خود مي‌کنند. افراد به اين نتيجه مي‌رسند كه بازسازي زندگي با اتكا بر توانايي‌هاي خود آن‌ها امكان‌پذير است.
اختلالات روانی شايع به‌دنبال زلزله بياد داشته باشيم اغلب واکنش‌های روانی به‌دنبال بروز فجايع و زلزله عکس‌العملی طبيعی به يک حادثه کاملاً غيرطبيعی می‌باشد. شايع‌ترين اختلالاتی که به‌دنبال حوادث غيرمترقبه مشاهده مي‌گردند عبارتند از: اختلال استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، سوگ غير طبيعی، اختلالات شبه‌جسمی و انواع
اختلالات اضطرابی.
1 -اختلال استرس حاد یا پس از سانحه
اين اختلال در شرايطی به وجود می‌آيد که فرد مستعد حادثه‌ای آسيب‌زا همراه با تهديد به مرگ يا آسيب جدی به سلامت خود و يا ديگران را تجربه کرده باشد و به‌دنبال اين تجربه احساس ترس و وحشت شديد همراه با همه يا برخی از علايم زير را تجربه کند: الف-احساس کرختی و بی‌تفاوتی هيجانی ب-کاهش آگاهی از محيط اطراف ج-احساس عدم واقعيت خود و يا احساس عدم واقعيت دنيای پيرامون د-فراموشی روان‌زا.

2 -سوگ عارضه‌دار
در مواردی که واکنش سوگ طی دوماه از بين نمی‌رود، شدت علايم طی مدت سوگواری شديدتر از حدی است که انتظار مي‌رود، و يا تأخير بارزی در بروز علايم سوگ وجود دارد با سوگ عارضه‌دار مواجه هستيم که نيازمند مداخله فوری است.
3 -افسردگي اساسي: خصوصيت بارز آن وجود خلق افسرده همراه با نااميدي و احساس درماندگي، اضطراب، كاهش انرژي، اختلال خواب، كاهش اشتها، اختلال در حافظه، احساس پوچي و بي‌ارزشي و گاه افكار خودكشي است. افسردگي از اختلالات شايع به دنبال بحران‌هاست.

4 -انواع اختلالات اضطرابي
حملات هراس، و اضطراب بيشتر مي‌توانند به تنهايي يا به همراه ساير اختلالات در افراد بازمانده از حادثه ديده شوند، هرچند كه به‌طور شايع‌تر اين اختلالات را به‌طور توأم با ساير اختلالات مي‌يابيم. وجود چنين اختلالاتي سبب افت عملكرد و كندي روند بازگشت به زندگي عادي مي‌گردد.

5 – اختلالات شبه جسمي
معمولاً در جوامع بازمانده از يك حادثه غيرمترقبه ميزان شكايات جسمي بالاست. هرچند تلاش پرسنل پزشكي براي يافتن منشاء عضوي براي اين دردها و علايم به نتيجه‌اي نمي‌رسد، بيمار معتقد است كه دچار نوعي بيماري تشخيص داده نشده مي‌باشد و نگراني بيش از حدي در مورد سلامت جسم خود دارد. البته ممكن است در مواردي مشكلات و بيماري‌هاي جسمي وجود داشته باشند، شامل: علايم گوارشي، حسي ـ حركتي، و حتي فلج و دوبيني باشد. در شرايط عادي 30-20 درصد بيماران بالغ مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي و درماني، بيماران داراي مشكلات شبه‌جسمي مي‌باشند.

واحد سلامت روان- مرکزبهداشت شهرستان قاینات,

تاريخ 1 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.