هفته نامه طنین قائنات -> مقابله با تخریب‌ها لزوم اقدام قاطع و هماهنگ
جدیدترین
تبلیغ در طنینجواد رزوینی

نماینده قاینات و زیرکوه در مصاحبه اخیر خود از بابت سخنان و اقدامات برخی افراد و گروه‌ها که به‌طور کلی می‌توان نام تخریب را بر آن نهاد، انتقاد کرد.
این سخنان آقای فلاحتی تازگی ندارد و پیش از این نیز بارها سایر مسئولان، مدیران و بزرگان قاینات از بابت این امر گلایه‌ها و انتقادات شدیدی را مطرح کرده‌اند. روندی که در مورد این مسأله به‌خصوص در سال‌های اخیر طی شده است، ما را به این نتیجه می‌رساند که این اقدامات نه از سر ناآگاهی و عدم اطلاع، که کاملاً حساب شده و برنامه‌ریزی شده و براساس طرح و نقشه‌ای مشخص از سوی برخی که منافع‌شان در این امر است، دنبال شده است. گروهی که برخی از آنان در لباس اصول‌گرایی و برخی نیز در پوستین اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند. ولی به‌رغم این تفاوت ظاهری، کاملاً هماهنگ با هم عمل می‌کنند. هر بار که فردی یا گروهی خواسته است، قدمی و یا اقدامی در راه پیشرفت و توسعه قاینات بردارد، این گروه هر یک به‌نوعی و با توسل به سخنان، شعارها و ترفندهایی ضمن سنگ‌اندازی وکارشکنی سبب به بن‌بست کشیده شدن و شکست هر طرح نو که مخالف منافع آنان بوده را فراهم کرده‌اند و برای این طیف هم اصلاً مواضع و مسائل سیاسی مهم نبوده است.
آن‌چه برای این گروه اهمیت داشته است، این بوده که با تمسک به مسائل و شعارهای و مواضع پوچ و توخالی سیاسی زمینه پیش‌برد اهداف خود را فراهم کنند. دقت در سیر برخی رویدادها و مسائل رخ داده در چند سال اخیر در قاینات می‌تواند به خوبی مبین این امر است. قاطبه مردم نشان داده‌اند که با این اقدامات و حرکات مخالف هستند از این رو آن‌چه در این میان اهمیت دارد، در وهله اول معرفی‌نمودن این گروه به مردم و به نوعی رسوا نمودن این جماعت فرصت‌طلب است اگر چه برای بسیاری از مردم چهره و شخصیت این گونه افراد شناخته شده می‌باشد و در مرحله بعد جلوگیری از ترکتازی و تنگ نمودن فضا و محدوده عمل و اقدام برای این جماعت با کمک افکار عمومی و مردم است. در غیر این صورت تجربه نشان داده است که این جماعت با برخی نصیحت‌ها و هشدارها و با اقدامات پراکنده و ناهماهنگ حاضر به دست برداشتن از اقدامات خود نیستند، بلکه این گونه عمل‌کردن فقط سبب گستاخ‌ترشدن آنان می‌گردد.

تاريخ 25 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.