هفته نامه طنین قائنات -> قهـر بـاران
جدیدترین
تبلیغ در طنینمحسن امین‌زاده

کی توانم قهر باران با زمین باور کنم
باور این‌گونه از افسانه‌ها کمتر کنم

همنشین سال‌هایم خشکسالی‌های سخت
با چنین هم خانه‌ای امسال را چون سر کنم

ترک ما کردی دگر از ما نمی‌گیری نشان
ابرهای تیره می‌خواهم که دامن تر کنم

می‌نشینم تا بیایی ساغر خشکم به کف
گر نیایی خون خود این بار در ساغر کنم

چشمه‌ها و دشت‌هایم خشک و سروم بی‌رمق
شکوه‌ات نگذار باران باز با داور کنم

منتظر می‌مانم ای باران بیایی باز هم
«باز باران با ترانه»باز هم از برکنم

می‌رسد باران لطفش بر تمام شهر من
از قدومش کوچه‌ها را غرق در گوهر کنم

شعر باران «امین»را گر کند تعبیر دوست
خشکسالی را برون از صفحه دفتر کنم

تاريخ 25 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.