هفته نامه طنین قائنات -> لزوم تأمین اعتبار برای تکمیل ساختمان فنی و حرفه‌ای خواهران
جدیدترین
تبلیغ در طنینرئیس مرکز فنی‌وحرفه‌ای قاین با اشاره به مراحل ساخت ساختمان جدید این مرکز گفت: مراحل ساخت مرکز فنی‌وحرفه‌ای خواهران از سال 90 با زیربنای حدود هزار متر مربع شروع شده است و تا کنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مظلوم گفت: تاکنون 431 میلیون تومان ازمحل اعتبارات تملک استانی برای این پروژه هزینه شده است و در سال جاری نیز از سوی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان 380 میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد، در حال حاضر پیمانکار این پروژه پس از برگزاری تشریفات مناقصه تعیین شده و شروع به کار کرده است. وی افزود: لازمه اتمام کار اختصاص کامل اعتبارات می‌باشد و چنان‌چه اعتبارات هم‌چون سال گذشته تخصیص نیابد متأسفانه پروژه در همین مرحله باقی خواهد ماند.,

تاريخ 25 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.