هفته نامه طنین قائنات -> سخن بزرگان
جدیدترین
تبلیغ در طنینامام على (ع) در وصيت به فرزند خود حسن (ع) فرمود: تو چه توقعى دارى از اين مردمى كه اگر عالم باشى به تو ايراد مى‌گيرند و اگر جاهل باشى راهنمايى‌ات نمی‌كنند، اگر در طلب علم برآيى، می‌گويند: خود را به زحمت و زياده‌روى روا داشته است و اگر از طلب علم دست بكشى، می‌گويند: ناتوان و كودن است. اگر در عبادت پروردگارت تأكيد و استوارى به‌خرج دهى، می‌گويند: خود نما و رياكار است و اگر سكوت اختيار كنى، می‌گويند: از سخن گفتن عاجز است و اگر سخن بگويى، می‌گويند: پرگوست. اگر انفاق كنى، می‌گويند: اسیر افكار است و اگر صرفه‌جويى كنى، می‌گويند: خسيس است.
اگر به آن‌چه آن‌ها دارند، نيازمند شوى، از تو مى‌بُرند و به بدگويى‌ات می‌پردازند و اگر به آنان اعتنايى نكنى، تكفيرت می‌كنند؟! اين است خصوصيت مردم.

تاريخ 18 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.