هفته نامه طنین قائنات -> خدمات امیرکبیر در سه سال
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-A8C6 خدمات امیرکبیر در سه سال

امیركبیر سه سال در رأس دولت بود. معلوم می‌شود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه كارهایی كه امیركبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی كه تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است. در دوران قاجاریه، سوء سیاست، بدفهمی، مال‌دوستی و تنبلىِ مهم‌ترین شخصیت‌های مؤثر، در وضع کشور تأثیر می‌گذاشت؛ اما در این دوره هم کسی مثل امیرکبیر به‌ وجود می‌آید و نقش پیشرفت علمی و تأثیر علم در پیشرفت را در سطوح سیاسیون به‌درستی کشف می‌کند.,

تاريخ 18 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.