هفته نامه طنین قائنات -> یک داستان عبرت‌آموز
جدیدترین
تبلیغ در طنیناستالین که فوت کرد، خروشچف جانشین او در کنگره حزب کمونیست شروع به بازگویی جنایات استالین کرد. حاضرین تعجب کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین چنین تند انتقاد می‌کند. در حین سخنرانی ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد زد: پس تو آن زمان کجا بودی؟ سالن ساکت شد خروشچف رو به جمعیت گفت: چه کسی این سؤال را پرسید؟ کسی جواب نداد دوباره گفت: کسی که این سؤال را پرسید، بایستد. اما هیچ کس بلند نشد. خروشچف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: در آن زمان من جای تو نشسته بودم!,

تاريخ 18 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.