هفته نامه طنین قائنات -> برگزاری مانور طراحی اردوگاه واسکان اضطراری
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-L790 برگزاری مانور طراحی اردوگاه واسکان اضطراری

مانور طراحی اردوگاه و اسکان اضطراری با همکاری هلال‌احمر و مدیریت شبکه توزیع برق شهرستان برگزار شد. رئیس جمعیت هلال‌احمر قاین هدف از اجرای این مانور را توانمندسازی هرچه بیشتر و به کارگیری مؤثر نیروها و امکانات و نحوه استفاده از تجهیزات بروز و به کارگیری روش‌های بین‌المللی اسکان دانست و گفت: شناسایی و رفع نقاط ضعف از دیگر اهداف اجرای این مانور است و هرچه این مانورها و آموزش‌ها توسعه یابد میزان آگاهی مردم نسبت به خطرات اجتماعی و راه‌های مقابله با آن افزایش می‌یابد و این امر قطعاً درکاهش اثرات حوادث و سوانح تأثیر بسزایی دارد. یوسفی گفت: این مانور به مدت 2روز در محل شبکه توزیع برق شهرستان قاین برگزار شد و پس از نصب چادرهای امداد، کارکنان اداره برق شهرستان تمرین برق‌رسانی در مواقع اضطراری را انجام  دادند.,

تاريخ 11 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.