هفته نامه طنین قائنات -> نمی‌خواهند مبارزه دشمن علیه ملت ایران را باور کنند
جدیدترین
تبلیغ در طنینما طرفدار احساس امنیتیم؛ یعنى بگیر و ببند و بزن و بکوبى وجود نداشته باشد؛ همه احساس امنیت بکنند؛ ما این را دوست می‌داریم؛ این منافات ندارد با آن حرفى که گفتیم که دشمن دارد به‌شکل ویژه ى‌ ممکن با ما مبارزه می‌کند. آن شکل ویژه را باید شناخت و راه مقابله‌ با آن را پیدا کرد؛ انواع و اقسام شیوه‌ها هست؛ منتها حالا بعضىها نمی‌خواهند این را بفهمند، نمی‌خواهند باور کنند، چون اگر چنان‌چه باور کنند تکلیف به گردن‌شان می‌گذارد؛ بعضىها هم کشش آن را ندارند.
اما واقعیت قضیه این است؛ یعنى امروز در زمینه‌هاى مختلف یک جنگى در کشور وجود دارد. وَ انَِّ اخََا الحَربِ الارَِق؛ کسى که اهل مبارزه است بیدار است؛ بعد فرمود: وَ
مَن نامَ لَم یُنَم عَنه؛( نهج البلاغه: نامه 62 ). اگر شما در جبهه خوابت برد، معنایش این نیست که طرف مقابل هم خوابش برده و او هم غافل است؛ اگر تو از او غافل شدى، نشانه‌ این نیست که او هم از شما غافل است؛ نخیر، شما ممکن است خوابت ببرد، اما او بیدار باشد؛ این را باید توجّه داشت.,

تاريخ 3 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.