هفته نامه طنین قائنات -> حضور مردم و قدرت خدا
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-A8C6 حضور مردم و قدرت خدا

قدرت خدا پشت سر آدم‌های تنبل نمی‌آید؛ پشت سر ملت‌هایی که حاضر نیستند فداکاری کنند نمی‌آید. قدرت خدا پشت سر آن کسانی می‌آید که وارد میدان می‌شوند، حرکت می‌کنند، تلاش می‌کنند، خودشان را برای همه کار آماده می‌کنند؛ این‌ها متکی‌اند به قدرت الهی الان ۳۷ سال، ۳۸ سال است که دارند از همه امکانات استفاده می‌کنند. برای این که این رویش مبارک را، این جمهوری اسلامی را، این ا نقلاب مجسم را شکست بدهند و نتوانسته‌اند؛ ا… موَلانا. ملت ایران در صحنه است، ملت در میدان است. در میان این ملت، زمره عظیمی حضور دارند که حاضرند جان‌شان را فدا کنند؛ این همان چیزی است که قدرت خدا را می‌آورد،پشت سرِانسان,

تاريخ 3 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.