هفته نامه طنین قائنات -> تدوین پرونده قنات شاهیک قاینات برای ثبت در فهرست آثار ملی
جدیدترین
تبلیغ در طنینمسئول حوزه ثبت آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و میراث معنوی خراسان جنوبی از تدوین پرونده قنات شاهیک جهت ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد.طاهره مال اندوز افزود: قنات شاهیک اولیه قبل ازحمله مغول به قاین به سال 653 هجری قمری دایر و نقش بسزایی در تامین آب مورد نیاز سپاهیان قلعه کوه داشته است. برخی معتقدندكانالی از قلعه كوه تا شاهیك وجود داشته و از این راه آب به سپاهیان قلعه می رسید. اما با حمله مغولان این قنات تخریب شد كه آثارویرانه های آن به موازات قنات فعلی موجود است. پس ازآن قنات فعلی احداث گردید. قنات شاهیک افزون برفناوریهایی همچون: قفل( آب بند)، تونل( نوبر) بند های ذخیره و چاههای تزریقی، برخورداراز مدیریتی جالب بوده كه به مدد ذهن خلاق و زارعین و مالكین قنات در طول زمان ابداع شده است. فناوری ذخیره آب در این قنات شباهت زیادی به قنات وزوان استان اصفهان دارد که در پرونده قنات‌های کشور به ثبت جهانی شده است.,

تاريخ 3 ژانویه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.